TARVITAAN KOKOAVA YHDYSSIDE JA VERKOSTO

Suomessa ei ole yhtä toimijaa tai verkostoa, joka kokoaisi kattavasti uraohjausta ja -valmennusta tekevät yhteen. Korkeakouluilla, ammattiliitoilla, te-hallinnolla ja yksityisen sektorin toimijoilla on omat verkostonsa, mutta kokoava voima puuttuu. Yhteistyöverkoston perustaminen on edellytys sille, että uraohjausta ja -valmennusta voidaan kehittää kattavasti, eri sektoreilla työskentelevien asiantuntijoiden näkemykset huomioiden. Uraohjaajat ja -valmentajat ry ei kuitenkaan ole ammattiliitto, vaan uraohjausta ja -valmennusta tekevien henkilöjäsenten aatteellinen yhdistys.

URAOHJAUKSEN JA –VALMENNUKSEN EETTISET PERIAATTEET

Uraohjaukselle ja -valmennukselle tulee luoda yhdessä eettiset periaatteet, jotka säätelevät toimintaa sekä samalla viestivät sidosryhmille, mistä uraohjauksessa ja -valmennuksessa on kyse. Eettisten periaatteiden laatiminen ja päivittäminen on yhdistyksen ensimmäinen tehtävä.

URAOHJAUKSEN JA -VALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN

Suomessa on paljon uraohjaus ja  -valmennusosaamista, mutta maasta puuttuu uraohjaajien ja -valmentajien systemaattinen tutkintoperusteinen koulutus. Osaamisen kehittämiselle pitää luoda nykyistä vahvemmat rakenteet. Pitkän aikavälin tavoitteena on edesauttaa kehitystä, jonka myötä Suomeen luodaan uraohjaajille ja -valmentajille oma erikoistumiskoulutus.

TUNNETTUUDEN PARANTAMINEN

Uraohjauksen ja -valmennuksen tunnettuus on Suomessa melko heikko. Koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaannon haasteet ovat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä, samoin nuorten koulutus- ja uravalintoihin liittyvät kysymykset. Uraohjausta ja -valmennusta tekevien ääni kuuluu keskustelussa kuitenkin liian heikosti. Yhdistys tuo esiin uraohjaajien ja -valmentajien näkökulman niissä asioissa, joihin jäsenistö haluaa yhdistyksen vaikuttavan.