Uraohjaajat ja valmentajat ry edistää korkeasti koulutettuja ja korkeakouluissa opiskelevia ohjaavien ja valmentavien asiantuntijoiden yhteistyötä, keskinäistä verkottumista ja ammatillista kehittymistä.

Esittelyvideo

KENELLE YHDISTYS ON SUUNNATTU?

URAOHJAAJAT- JA VALMENTAJAT
Henkilö, joka toimii korkeasti koulutettujen tai korkeakouluopiskelijoiden uraohjaajana tai -valmentajana. Työ voi olla yksilöohjausta/valmennusta, ryhmäohjausta/valmennusta tai kurssimuotoista opetusta tai koulutusta.

TUTKIJAT
Henkilö, joka tutkii uraohjaukseen tai -valmennukseen liittyviä asioita.

URAOHJAUSTA JA –VALMENNUSTA TUKEVAT ASIANTUNTIJAT
Henkilö, joka ei itse ohjaa tai valmenna, mutta tekee työtä/on roolissa, joka tukee uraohjausta tai uravalmennusta (esimerkiksi sähköisten uraneuvonta- ja ohjausjärjestelmien suunnittelijat) .

URAOHJAUSTA- JA VALMENNUSTA TEKEVIEN YKSIKÖIDEN ESIMIEHET
Henkilö, joka toimii uraohjaajien ja/tai valmentajien esimiehenä. Vastaa palveluiden sisällöistä, kehittämisestä ja arvioinnista.

KUKA VOI HAKEA URAOHJAAJAT JA -VALMENTAJAT RY:N JÄSENYYTTÄ?

 Yhdistyksen sääntöjen mukaan  jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka hyväksyy
• yhdistyksen tarkoituksen,
säännöt ja
ja jolla on korkeakoulutasoinen tai vastaava yhdistyksen hyväksymä koulutus ja joka toimii uraohjauksen tai -valmennuksen alalla. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus kokouksissaan noin kerran kuukaudessa. Tällä toimintakaudella hallitus kokoontuu seuraavasti:
 • 19.11.2019
 • 17.12.2019
 • 5.2.2020
 • 3.3.2020
 • 7.4.2020
 • 5.5.2020
 • 2.6.2020

MITEN HAEN URAOHJAAJAT JA -VALMENTAJAT RY:N JÄSENEKSI?

Jätä jäsenhakemuksesi täyttämällä ja lähettämällä tietosi
jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Jäsenhakemukseen tulevat tiedot

 • Henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, syntymävuosi
 •  Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • Koulutus
 • Tutkinto ja mahdollinen uraohjauksen ja valmennuksen alaan liittyvä muu täydennyskoulutus
 • Nykyinen työ
 • Tehtävänimike/ titteli, työtehtävän tarkempi  sisällöllinen kuvaus, organisaatio, työnantajasektori (julkinen, yksityinen, 3.sektori)
 • Muut tiedot: Mahdolliset muut perustelut jäsenhakemukselle (esim. aikaisempi työkokemus tai alaan liittyä tutkimus).
 • Yhdistyksen tarkoituksen, sääntöjen ja ammattieettisten periaatteiden hyväksyminen
Tutustu sääntöihin ja ammattieettisiin periaatteisiin ja kerro hakemuksessasi lopussa hyväksytkö ne.
___________

Mihin tietojani käytetään?

Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n hallitus päättää jäseneksi valinnasta jäsenhakemuksessa annettujen tietojen perusteella.
Jäseneksi hyväksyttyjen tiedot siirretään jäsenrekisteriin (paitsi kohta Muut tiedot). Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain yhdistyksen hallituksella. Tietojen käyttö on rajattu toiminnan, tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun.
(Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yhdistyslain mukaan oikeus tietää, ketkä yhdistykseen kuuluvat.  Tiedonsaantioikeus rajautuu kuitenkin vain oikeuteen tietää jäsenten nimet ja kotipaikkakunnat.)

Mahdolliset hylätyt jäsenhakemukset tuhotaan.

——————

Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020

 • Yksityishenkilöt 35 euroa
 • Kannatusjäsenet 100 euroa